جستجو

مسابقه طراحی ساختمان سازمان نظام مهندسی استان یزد

  • صفحه اصلی
  • مسابقه طراحی ساختمان سازمان نظام مهندسی استان یزد

 

---------------------------------------------------------------- اخبار-----------------------------------------------------------

اطلاعیه شماره 5 دبیرخانه مسابقه طراحی معماری ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی

اطلاعیه شماره 4 دبیرخانه مسابقه طراحی معماری ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی

اطلاعیه شماره 3 دبیرخانه مسابقه طراحی معماری ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی

اطلاعیه شماره 2 دبیرخانه مسابقه طراحی معماری ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی

اطلاعیه شماره یک دبیرخانه مسابقه طراحی معماری ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی

انتشار فراخوان مسابقه طراحی معماری ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

----------------------------------------------------------------- مدارک تکمیلی ----------------------------------------------------------------

برنامه فیزیکی

پیشروی و سطح اشغال

پیشروی و سطح اشغال (pdf)

نقشه برداری

اماده سازی سایت ادارات شهید قندی

-------------------------------------------------------------------- مدارک -----------------------------------------------------------------------

فراخوان مسابقه

پوستر مسابقه

پروانه شهرسازی

راهنمای ثبت نام در تیکتینگ

راهنمای ثبت نام در مسابقه

مطالعات آماده سازی سایت ادارات بلوار شهید قندی

موقعیت حدودی زمین سازمان نظام مهندسی یزد 

نقشه آماده سازی سایت ادارات بلوار شهید قندی

عکس هوایی

تصاویرسایت

سایت پلان

تعهد نامه