جستجو

خدمات الکترونیک

سامانه های نرم افزاری


اتوماسیون اداری (میروفایلر)

سامانه سینا

سامانه خدمات الكترونيک (نارَنج)

سامانه آنلاين خدمات مهندسی

دفتر مديريت و كنترل گاز

پرتال خدمات الکترونیک

پرداخت حق عضویت

سامانه تيكتينگ (مخصوص اعضای سازمان)

سامانه تيكتينگ (مخصوص پرسنل سازمان)

فرم ثبت نام درخواست توكن امضاي ديجتيال

 

دانلودها


اپلیکیشن نظارت گاز

نرم افزار شهرداری (CME)

نرم افزار امضاي ديجيتال

نرم افزار AnyDesk

نرم افزار PdfFactory

 

راهنماها


راهنماي جامع سامانه سينا

فيلم راهنماي سامانه سينا

فيلم راهنماي ثبت نام اشخاص در سامانه سينا

فيلم راهنماي ثبت پرونده توسط مالك در سامانه سينا

فيلم راهنماي سامانه سينا براي مجريان گاز

فيلم راهنماي سامانه جامع سينا براي ناظرين گاز

راهنمای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

راهنمای سامانه تیکتینگ

فیلم وبینار راهنمای استفاده از توکن امضای دیجیتال

فيلم راهنماي فرآیند حذف فیزیکی نقشه های گاز و فعال سازی امضای دیجیتال

راهنماي استفاده از توكن

راهنماي ثبت نام مجريان گاز در سامانه سينا

راهنماي استفاده از امضاي ديجيتال در سيستم گاز

راهنمای استفاده از سامانه غیرحضوری (تیکتینگ)

راهنمای ارسال و بررسی نقشه

راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای نظارت

راهنمای تکمیل و تائید اطلاعات هویتی و سوابق کاری

راهنمای سامانه کنترل و نظارت گاز_ویژه مهندسین

راهنمای ارجاع نظارت

راهنماي ايجاد فايل PDF

راهنمای مشاهده گزارشات ناظرین توسط مالکین و مجریان

 

اطلاعيه های واحد انفورماتيک


دعوت به همکاری در راستای توسعه سامانه جامع خدمات مهندسی سازمان (98/11/28)