جستجو

خدمات الکترونیک

سامانه های نرم افزاری


دبيرخانه مجازي سازمان

اتوماسیون اداری (میروفایلر)

سامانه سینا

راهنمای تکمیل اطلاعات و ثبت درخواست تمدید عضویت اعضای حقیقی سازمان (IMS)

راهنمای ثبت درخواست ظرفیت 1401

سامانه خدمات الكترونيک (نارَنج)

سامانه آنلاين خدمات مهندسی

دفتر مديريت و كنترل گاز

پرتال خدمات الکترونیک

پرداخت های پروانه اشتغال( سامانه پاتمک)

سامانه تيكتينگ (مخصوص اعضای سازمان)

سامانه تيكتينگ (مخصوص پرسنل سازمان)

سامانه حضور و غیاب (مخصوص پرسنل سازمان)

فرم ثبت نام درخواست يا تمديد توكن امضاي ديجتيال

 

دانلودها


اپلیکیشن نظارت گاز

نرم افزار شهرداری (CME)

نرم افزار امضاي ديجيتال

نرم افزار .net framework 4.6.2

نرم افزار AnyDesk

نرم افزار PdfFactory

 

راهنماها


راهنمای تکمیل اطلاعات و ثبت درخواست تمدید عضویت اعضای حقیقی سازمان

راهنماي جامع سامانه سينا

راهنمای فشرده سازی فایل PDF جهت بارگذاری در سامانه سینا

راهنما ثبت پرونده ساخت در سینا

راهنماي درخواست عضويت و ثبت پروانه اشتغال حقوقي

راهنماي انصراف از پرونده گاز توسط مجري

راهنماي تغيير در پرونده گاز توسط مجري در سامانه سينا

راهنماي چند كنتوري كردن پرونده هاي گاز

راهنماي ثبت نام و انتقال عضويت در سامانه سينا براي مهندسيني كه از قبل عضو سازمان بوده اند

فيلم راهنماي سامانه سينا

فيلم راهنماي ثبت نام اشخاص در سامانه سينا

فيلم راهنماي ثبت پرونده توسط مالك در سامانه سينا

راهنمای ثبت پرونده های چند کنتوره (زیرگروهی) در سامانه سینا

فيلم راهنماي سامانه سينا براي مجريان گاز

فيلم راهنماي سامانه جامع سينا براي ناظرين گاز

راهنمای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

راهنمای سامانه تیکتینگ

فیلم وبینار راهنمای استفاده از توکن امضای دیجیتال

فيلم راهنماي فرآیند حذف فیزیکی نقشه های گاز و فعال سازی امضای دیجیتال

راهنماي استفاده از توكن

راهنماي ثبت نام مجريان گاز در سامانه سينا

راهنماي استفاده از امضاي ديجيتال در سيستم گاز

راهنمای استفاده از سامانه غیرحضوری (تیکتینگ)

راهنمای ارسال و بررسی نقشه

راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای نظارت

راهنمای تکمیل و تائید اطلاعات هویتی و سوابق کاری

راهنمای سامانه کنترل و نظارت گاز_ویژه مهندسین

راهنمای ارجاع نظارت

راهنماي ايجاد فايل PDF

راهنمای مشاهده گزارشات ناظرین توسط مالکین و مجریان

 

اطلاعيه های واحد انفورماتيک


دعوت به همکاری در راستای توسعه سامانه جامع خدمات مهندسی سازمان (98/11/28)