جستجو

حمایت سازمان از مهندسان در پی شیوع ویروس کرونا

  • صفحه اصلی
  • حمایت سازمان از مهندسان در پی شیوع ویروس کرونا
حمایت سازمان از اعضا

 یک مرحله از حق الزحمه مهندسین ناظر به صورت ویژه آزادسازی و به حساب آنان واریز می گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ، در پی شیوع ویروس کرونا درکشور و با توجه به محدودیت امکان نظارت و ارائه گزارش مهندسین ناظر و در جهت حمایت از آنان ، بر اساس مصوبه هیئت رئیسه سازمان مقررگردید یک مرحله از اقساط حق الزحمه مهندسین بدون ارائه گزارش به آنان پرداخت شود.

در این راستا ، مجموع حق الزحمه یک مرحله پروژه های هر کدام از مهندسین تا سقف ۵۰ میلیون ریال آزاد و مبلغ مذکور به حساب بدهکاری مهندس در امور مالی سازمان منظور تا پس از رفع بحران و ارائه گزارش مهندس ناظر، از حساب وی کسر‌گردد.

 لازم به ذکر است بر اساس برآورد صورت گرفته ، ۱۱۵۰ نفر در شهر یزد مشمول این مصوبه گردیده که جمع کل مبلغ پرداختی به آنان بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال می باشد.

همچنین مقررگردید مدیران دفاترنمایندگی شهرستانها نیز لیست اعضای خود را بر اساس مصوبه فوق به مرکز استان ارسال تاحق الزحمه نظارت آنان پرداخت گردد.