جستجو

حمایت سازمان از اعضا

حمایت سازمان از مهندسان در پی شیوع ویروس کرونا

 یک مرحله از حق الزحمه مهندسین ناظر به صورت ویژه آزادسازی و به حساب آنان واریز می گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ، در پی شیوع ویروس کرونا درکشور و با توجه به محدودیت امکان نظارت و ارائه گزارش مهندسین ناظر و در جهت حمایت از آنان ، بر اساس مصوبه هیئت رئیسه سازمان مقررگردید یک مرحله از اقساط حق الزحمه مهندسین بدون ارائه گزارش به آنان پرداخت شود.

در این راستا ، مجموع حق الزحمه یک مرحله پروژه های هر کدام از مهندسین تا سقف ۵۰ میلیون ریال آزاد و مبلغ مذکور به حساب بدهکاری مهندس در امور مالی سازمان منظور تا پس از رفع بحران و ارائه گزارش مهندس ناظر، از حساب وی کسر‌گردد.