جستجو

انتشار صد و نوزدهمین شماره نشریه پیام نظام

  • صفحه اصلی
  • انتشار صد و نوزدهمین شماره نشریه پیام نظام
پیام نظام

صدو نوزدهمین شماره نشریه پیام نظام با تیتر یک« شفافیت همچنان در اولویت سازمان نظام مهندسی ساختمان» منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ صد و نوزدهمین شماره پیام نظام در چهار صفحه و با مصاحبه هایی با رئیس جدید و رئیس پیشین سازمان منتشر شد.

در این شماره از نشریه داخلی سازمان گزارشاتی از اقدامات انجام شده در واحدهای مختلف سازمان به نقل از مسئولین مربوطه منتشر شده است.

گفتگو با اعضای هیات مدیره سازمان و تشریح فرایند کاری سامانه سینا بخش های دیگری از مطالب این شماره از نشریه پیام نظام را تشکیل می دهند.

براساس این گزارش، جدیدترین شماره نشریه پیام نظام اسامی برگزیدگان مسابقه طاق خشتانه و فراخوان هایی با جامعه هدف مهندسین را منتشر کرده است.

 

برای دانلود نشریه کلیک کنید