جستجو

برگزاری نشست طراحان و ناظرین پروژه های شهری و صنعتی مهریز

  • صفحه اصلی
  • برگزاری نشست طراحان و ناظرین پروژه های شهری و صنعتی مهریز
مهریز

نشست طراحان و ناظرین پروژه های شهری و صنعتی در محل نظام مهندسی شهرستان مهریز بر گزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان، در این نشست در خصوص میزان کارکرد دفاتر و میزان ساخت و ساز های مجاز و غیر مجاز در شهرستان بحث و تبادل نظر شد.
در ادامه در خصوص مشکلات و موانع ساخت و ساز و جایگاه مهندسی در خصوص رفع این موارد و مشکلات و همچنین پیگیری و تشکیل نظارت عالیه در شهرستان مهریز برای کنترل ساخت و سازهای شهری و صنعتی تبادل نظر شد.
در ادامه جلسه، مهندسین از نحوه طراحی و نظارت بر پروژه های خود به ویژه پروژه های صنعتی موضوعاتی را مطرح کردند که مقرر شد نتایج آزمایش های جوش و بتن به انظمام گزارشات، تحویل مراجع ذیربط گردد.
همچنین مقرر گردید نتایج آزمایشات خاک منطقه یزد مهر جهت تعیین نوع خاک، سختی و غیره از شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد دریافت و در مباحث طراحی و نظارت با استناد به آن نتایج، تمهیدات لازم اتخاذ شود.

شهرستان‌