جستجو

مهریز

ورود نظام مهندسی ساختمان به پروژه های ساختمانی باعث شکل گیری ساخت و سازهای اصولی و ایمن می شود

رئیس شورای اسلامی شهر مهریز گفت: ورود نظام مهندسی ساختمان به پروژه های ساختمانی، به ساخت و ساز اصولی و ایمن و به تبع آن کاهش هزینه هایی نظیر آب، برق و گاز در دراز مدت منجر می شود.

اصلاح رویه ی ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرها را با فرهنگسازی و آشتی مردم با سازمان نظام مهندسی ساختمان

سرپرست شهرداری مهریز به ضرورت آشتی مردم با نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: اصلاح رویه ی ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرها نیازمند فرهنگسازی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، حمیدرضا زارع بیدکی، سرپرست شهرداری مهریز در نشست مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با فرماندار، اعضای شورای شهر و اعضای نظام مهندسی مهریز، به ضرورت توجه ویژه به ساخت و سازهای در حال انجام در شهرها اشاره کرد و گفت: نوع ساخت و سازها تاثیر بسیاری در سیمای شهرها، مقاوم سازی و کاهش آسیب های ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه ای مثل زلزله دارد.

مقاوم سازی ساختمان ها و توجه به نماسازی های متناسب با طرح تفضیلی شهرها با برخورداری از ظرفیت های نظام مهندسی ساختمان

فرماندار مهریز گفت: بیشتر افرادی که بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به ساخت و ساز در شهرها می کنند نسبت به الزامات مقاوم سازی ساختمان و مباحث مربوط به نماسازی و فضاسازی متناسب با طرح تفضیلی شهرها آگاه نیستند.

راه اندازی سامانه غیر حضوری صدور پروانه ساخت و ساز شهر یزد تا پایان شهریور ماه

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد از راه اندازی سامانه غیرحضوری صدور پروانه ساخت در شهر یزد، تا پایان شهریور ماه خبرداد و گفت: این اقدام در راستای مکانیزه کردن صدور پروانه ساختمانی، تسریع در امور، کاهش زمان صدور پروانه و کاهش هزینه و رفت و آمدهای مالکین به شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد خواهد شد.