جستجو

انتشار جدیدترین شماره نشریه الکترونیک پیام نظام

  • صفحه اصلی
  • انتشار جدیدترین شماره نشریه الکترونیک پیام نظام
خبرنامه اردیبهشت

جدیدترین شماره نشریه الکترونیک پیام نظام با محوریت برگزاری نشست هم اندیشی اساتید آموزشی سازمان و گفتگو با اعضای هیات مدیره دوره نهم و بررسی عملکرد سال گذشته و برنامه های سال جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ این شماره که در اردیبهشت ماه 1402 منتشر شده است به صورت الکترونیک در کارتابل مهندسین و سایت سازمان قرار گرفته است.
در این شماره گزارشی از برگزاری نشست هم اندیشی اساتید آموزشی سازمان به عنوان تیتر اصلی ارائه شده است که خواندن آن خالی از لطف نیست. در این گزارش آمار و ارقام مهمی از ساخت و ساز های با پروانه و بدون پروانه ارائه شده است.
گفتگو با مهندس محمدرضا صدوقیان، عضو هیات مدیره در رشته ترافیک و تشریح کامل اجرای مبحث 23 یکی دیگر از عناوین مهم این شماره از نشریه پیام نظام است.
همچنین در این شماره گفتگوی مهندس محمدجواد استوار در خصوص موضوعات مرتبط با رشته شهرسازی و مباحث مرتبط با خدمات مکمل این رشته به سمع و نظر خوانندگان گرامی رسیده است.
اخبار شهرستان ها به عنوان بخش ثابت نشریه و بخش جدیدی با عنوان اقدامات مرتبط با شورای مرکزی و عضویت یزدی ها در کمیسیون های ذیل این شورا از دیگر مطالب این شماره پیام نظام است.
انتشار گزارش عملکرد واحد های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، بخش دیگری از نشریه پیام نظام است که از این شماره با گزارش واحد های مجریان و حقوقی فعال شده است و در شماره آتی نیز با گزارش عملکرد دیگر واحد های سازمان ادامه خواهد یافت.
نشریه پیام نظام در دوره جدید انتشار خود به سردبیری فرزاد فیضی و مدیریت هنری سعیده شیخ راستی به صورت ماهیانه و به صورت تمام الکترونیک در روزهای پایانی هر ماه توسط واحد روابط عمومی تدوین و منتشر می شود.
گفتنی است واحد روابط عمومی سازمان آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و مطالب تولید مهندسین گرامی در حوزه های مرتبط با مهندسین و مهندسی می باشد.

جهت دانلود خبرنامه اردیبهشت ماه کلیک فرمایید.