جستجو

ضرورت آموزش های مرتبط با مناسب سازی ویژه مهندسین ناظر

  • صفحه اصلی
  • ضرورت آموزش های مرتبط با مناسب سازی ویژه مهندسین ناظر
مهریز

درنشست هم اندیشی مناسب سازی بر آموزش های مرتبط با مناسب سازی ویژه مهندسین ناظر در نظام مهندسین تاکید شد.

محسن الحسینی مدیر نظام مهندسی ساختمان شهرستان مهریز گفت: این سازمان حاضر است نهایت همکاری را برای ایجاد بستر مناسب برای معلولان داشته باشد.

در این نشست آموزش های مرتبط با مناسب سازی ویژه مهندسین ناظر در نظام مهندسی ،تعیین عنوانی برای شهرستان در امر مناسب سازی همچنین ناظر و یا مشاور افتخاری پروژه های عمرانی شهرداری و شورای شهر مصوب شد.

تعیین مشاور معلولین فرماندار،وجود یک ون مناسب سازی شده ویژه معلولین در هر شهرستان  جهت ایاب و ذهاب راحت معلولین از دیگر مصوبات این جلسه بود.

امام جمعه مهریز، معاون سیاسی امنیتی فرماندار، مدیر کل بهزیستی استان یزد،بخشدار مرکزی مهریز،مدیر نظام مهندسی ساختمان مهریز در این نشست حضورداشتند.

شهرستان‌