جستجو

بررسی برنامه و بودجه سال آتی دفاتر نمایندگی شهرستان های 9 گانه

  • صفحه اصلی
  • بررسی برنامه و بودجه سال آتی دفاتر نمایندگی شهرستان های 9 گانه
1

مدیر امور هماهنگی دفاتر نمایندگی‌ شهرستان های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد از تدوین برنامه و بودجه سال آتی این دفاتر به منظور ارائه به هیات مدیره سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ مهندس«محسن دهقان» در حاشیه نشست مدیران دفاتر نمایندگی شهرستان ها با بیان این که جلسه مذکور با حضور مهندس «حاج محمدرضایی» به عنوان نماینده هیات مدیره در امور شهرستان ها و جمعی از مدیران و مسئولان ستادی سازمان برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری با تاکید ریاست محترم سازمان، برنامه های متعددی در دستور کار سازمان برای پاسخگویی به بخشی از دغدغه های جامعه مهندسین در شهرستان ها قرار گرفت و بودجه سال آتی نیز بر اساس همین معیار ها تدوین شد.

وی با تشریح مهمترین عناوین برنامه های پیشنهادی دفاتر نمایندگی شهرستان در سال آتی افزود: ساخت دفاتر نمایندگی، عملیاتی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، اجرای طرح های رفاهی در جهت ارتقای حمایت از اعضا، آموزشهای مهارتی و حرفه ای، توجه ویژه به جذب پروژه های صنعتی و روستایی و راه اندازی سامانه یکپارچه سینا در تمامی شهرستان ها از عناوین مهم برنامه و بودجه دفاتر نمایندگی است.

وی تاکید کرد: برنامه و بودجه دفاتر نمایندگی شهرستان پس از بحث و تبادل نظر مدیران سازمان و نماینده محترم هیات در شهرستان ها جمع بندی و آماده ارائه به هیات مدیره است.

شهرستان‌