جستجو

یزد

برقراری ارتباط الکترونیکی نظام مهندسی با سامانه‌های شهرداری یزد و شاهدیه 

در پی برقراری ارتباط وب سرویسی بین سامانه شهروند سپاری شهرداری یزد و سامانه‌های داخلی نظام‌مهندسی ساختمان،  از این پس دستور تهیه نقشه‌های شهرداری شاهدیه نیز از طریق وب سرویس ارسال می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ احمد شهاب ارکان با بیان اینکه در نشست اخیر کمیته آمار و فناوری اطلاعات این سازمان از پیشرفت پروژه های ارتباطات الکترونیکی با سامانه های شهرداری شاهدیه و یزد رونمایی شد، اظهار کرد: در حال حاضر ارتباط وب سرویسی بین سامانه شهروند سپاری شهرداری یزد و سامانه‌های داخلی نظام‌مهندسی برقرار شده است.