جستجو

فراهم شدن زيرساختهاي اموزش مهندسين در دورترين نقاط شهرستانها از دستاوردهاي خوب اين دوره بود

  • صفحه اصلی
  • فراهم شدن زيرساختهاي اموزش مهندسين در دورترين نقاط شهرستانها از دستاوردهاي خوب اين دوره بود
1

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، فلاح، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان و نماينده هيئت مديره سازمان در شهرستانها گفت :ساماندهی دفاتر ، نظارت کیفی بر روی نقشه ها ، طراحی و خرید زمین  برای دفاتر در شهرستانها و فراهم شدن زیرساخت های لازم  زمینه آموزش مهندسین دردورترین شهرستانها  را از دستاوردهای این دوره برشمرد .
وي افزود: امیدواریم دور بعد هم تمام خدماتی همچون ارجاع نظارت، و سایر خدمات  که درمرکز استان انجام می شود پا به پای مرکز استان این خدمات درشهرستانها هم انجام شود.
محمد حسین صباغی رئیس نظام مهندسی ساختمان میبد هم با قدردانی از زحمات هیئت مدیره هشتم گفت : یکی از نقطه های درخشان در دوره هشتم ،تمرکز آموزشی و فرهنگ سازی بود و در آموزش های از راه دور اتفاق خوبی برای شهرستان ها افتاد.
صباغی تامین زمین برای ساختمان دفتر نمایندگی میبد و تمرکز درآمدهای مالی را از دیگر ویژگی های مدیریتی دوره هشتم نام برد و گفت : درآمد دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان میبد در دو سال گذشته 200 درصد افزایش یافت.
وی شکل گیری کمیته نظارت عالی شهرستان و ایجاد سامانه الکترونیکی خدمات مهندسین را ازدیگر دستاوردها در این دوره برشمرد.
دکترمرتضی خانی مدیرآموزش و برنامه ریزی و سیستم های سامان نظام مهندسی ساختمان استان هم گفت : دراین دوره در همه 9 شهرستان استان؛ سامانه خدمات مهندسی روی سیستم ها نصب شد و به صورت متمرکز فرایندها و پرونده ها در این سامانه ثبت می شود.
خانی با بیان اینکه مباحث مالی با تمرکز در استان شفاف شد افزود : با مواجه با شرایط کرونا خرید سامانه جامع الکتروینک آموزش درراستای توزیع عادلانه آموزش که از شعارهای اصلی هئیت مدیره دوره هشتم بود اتفاق افتاد و دوسال است که مهندسین در دورترین شهرستانها بدون نياز به مراجعه حضوری به استان از خدمات آموزشی برخوردارند .
محسن پایدار رئیس دفترنظام مهندسی ساختمان شهرستان اردكان شفاف سازی  و نرم افزاری کردن خدمات مهندسی را از نقاط بارز دوره هشتم خواند و گفت :تعامل بین دفتر نمایدگی شهرستانها با شهرداری و شورای شهر و سرمایه گذاری های خوبی درایجاد زیرساخت بین شهرداری و دفتر انجام شد که انتظار داریم در هیئت مدیره نهم هم ادامه یابد.
پیشداد رئیس دفتر نظام مهندسی ساختمان اشکذر گفت : درتمام شاخص ها دراشکذر پیشرفت داشتیم و خوشحالیم زحماتی که هيئت مدیره هشتم در این دوره کشیدند نظام مهندسی در ادارات بیشتر شناخته شد و مردم ترغیب شدند که کارهای ساختمانی و فنی خود را به نظام مراجعه کنند. 

مریم السادات علوی مسئول دفتر بافق  از روند  روبه رشد کیفی و نظم دهی امور نظام مهندسی در بافق خبرداد و گفت: توجه ویژه به موضوع آموزش و اقدامات خوب برای  طراحان و ناظران و همچنین توجه به مسائل رفاهی از اقدامات خوبی بود که در این دوره اتفاق افتاد و خرید زمین برای احداث ساختمان دفتردر بافق هم از دیگر برنامه هاي  شاخصي بود که محقق شد.

وي افزود: درهیئت مدیره هشتم گام های موثری درراستای منافع سازمان و مهندسین برداشته شد.

شهرستان‌