جستجو

برقراری ارتباط الکترونیکی نظام مهندسی با سامانه‌های شهرداری یزد و شاهدیه 

  • صفحه اصلی
  • برقراری ارتباط الکترونیکی نظام مهندسی با سامانه‌های شهرداری یزد و شاهدیه 
1

در پی برقراری ارتباط وب سرویسی بین سامانه شهروند سپاری شهرداری یزد و سامانه‌های داخلی نظام‌مهندسی ساختمان،  از این پس دستور تهیه نقشه‌های شهرداری شاهدیه نیز از طریق وب سرویس ارسال می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ احمد شهاب ارکان با بیان اینکه در نشست اخیر کمیته آمار و فناوری اطلاعات این سازمان از پیشرفت پروژه های ارتباطات الکترونیکی با سامانه های شهرداری شاهدیه و یزد رونمایی شد، اظهار کرد: در حال حاضر ارتباط وب سرویسی بین سامانه شهروند سپاری شهرداری یزد و سامانه‌های داخلی نظام‌مهندسی برقرار شده است.
وی گفت: اسامی دفاتر دارای صلاحیت و ظرفیت متناسب با پرونده‌ای که از سوی سامانه شهرداری ارسال شده از سمت نظام برای سامانه شهروند سپاری فرستاده می شود. پس از آن مالک، دفتر مورد نظر خود را در این سامانه انتخاب و پس از ارسال اطلاعات به صورت وب سرویس به سامانه‌های نظام مهندسی روال اجرایی کار پیش می‌رود و در نهایت ظرف ۴۸ ساعت دفتر طراحی، اطلاعات تایید یا عدم تایید قبول طراحی پرونده شهرسازی را به صورت وب سرویس به سامانه شهرداری برمی‌گرداند.
وی با بیان اینکه اکنون ارتباطات مربوط به نقشه های طراحی، پاراف شهرداری و بررسی کننده نقشه توسط سازمان نظام مهندسی تماماً به صورت الکترونیکی و امضای دیجیتال انجام می‌شود، به الکترونیکی شدن فرم تعهد طراحی، فرم تعهد نظارت و قرارداد نظارت هم اشاره وخاطرنشان کرد: مرحله بعد ارسال اطلاعات مهندسین طراح و ناظر در هر پرونده شهرسازی است که از طرف سازمان به صورت وب سرویس برای سامانه شهروند سپاری شهرداری یزد ارسال می شود.
وی با اشاره به پیشرفت پروژه های ارتباط الکترونیکی با سامانه های شهرداری شاهدیه توضیح داد: دستور تهیه نقشه های صادر شده در شهرداری شاهدیه، از طریق وب سرویس به سازمان نظام مهندسی ارسال می‌شود و نظام مهندسی در سامانه، پیشنهاد طراحی خود و اطلاعات دستور تهیه نقشه را به مالک نمایش می دهد.
احمد شهاب‌ارکان افزود: پس از اینکه مالک دفاتر مجاز را مشاهده کرد، دفتر مورد نظر خود را انتخاب می‌کند و مابقی فرایند به صورت الکترونیکی در سامانه‌های نظام مهندسی پیش می‌رود.

شهرستان‌