جستجو

جزییات ورود 1299 پرونده طراحی با متراژ بیش از 990 هزار متر مربع به سازمان در سال 1399

  • صفحه اصلی
  • جزییات ورود 1299 پرونده طراحی با متراژ بیش از 990 هزار متر مربع به سازمان در سال 1399
1

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد جزئیات  ورود 1299 عدد پرونده طراحی با متراژ 991 هزار و 96 متر مربع به سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال گذشته را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ علی اصغر زحمتکش با بیان اینکه بیشترین این پرونده ها مربوط به گروه ساختمان«ب» با تعداد 595 پرونده بوده است، اظهار کرد: این تعداد پرونده 312 هزار و 904 متر مربع طراحی را در بر داشته است.

وی بااشاره به اینکه حجم ورودی پرونده های طراحی مربوط به گروه «الف»  523 مورد بوده است، افزود: مهندسان دارای صلاحیت در این گروه 144 هزار و 217 متر مربع پروژه را طراحی یا در دست طراحی دارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد تعداد ورودی پرونده های طراحی در گروه های «ج»، «د» و صنعتی رابه ترتیب 70، 29 و 82 مورد عنوان و تاکید کرد: در گروه «ج» 161 هزار 669 متر مربع، در گروه «د» 247 هزار و 249 متر مربع و درگروه صنعتی نیز 125 هزار و 57 متر مربع پرونده طراحی در سال گذشته به سازمان وارد شده است.

زحمتکش با اشاره به راه اندازی سامانه پیشنهاد طراحی در سال جاری برای بهبود عملکرد و توزیع عادلانه کار طراحی بین مهندسین ، خاطرنشان کرد: با پایدار شدن این سامانه در سازمان نظام مهندسی ساختمان چشم انداز ورود پرونده های بیشتری در این بخش روشن خواهد شد که بدون شک نفع اصلی آن به مهندسین گرامی خواهد رسید.