جستجو

اطلاعیه توزیع سررسید ۱۴۰۰

سررسید

به اطلاع مهندسان محترم سازمان می رسانداز۲۵ فروردین توزیع سررسید ۱۴۰۰ با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در محل خانه مهندس در خیابان سیدگلسرخ انجام خواهد شد.