جستجو

تاکید رئیس سازمان بر نظم بخشیدن به پرداخت های مهندسان به دو صورت ماهانه و فصلی

  • صفحه اصلی
  • تاکید رئیس سازمان بر نظم بخشیدن به پرداخت های مهندسان به دو صورت ماهانه و فصلی
1

علی اصغر زحمتکش؛رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با ابلاغ جداول نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسی و خدمات مهندسی،  از مسئولان واحدهای مربوطه خواست پرداختی‌ها را به دو صورت فصلی یا ماهانه بطور منظم به انجام برسانند.
به گزارش روابط عموم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ بر مبنای جداول یاد شده از ابتدای سال جدید، حق الزحمه های نظارت خدمات مهندسی، تمدید پروانه و اضافه بنا، حق الزحمه های کارشناسی تفکیک آپارتمان، نظارت گاز و نظارت مهندسان شهرستان ها نیز به همین صورت، ماهانه به آنان پرداخت می‌شود.
دیگر موارد حق الزحمه، از جمله حق الجلسات کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی،بررسی نقشه، کارشناسی شناسنامه فنی و ملکی و ماده ۲۷ و هیئت اجرایی گاز ، به صورت فصلی پرداخت می گردد. 
در این دستورالعمل پرداخت تنخواه شهرستان‌ها و کارپردازی سازمان به صورت دوره‌ای تعیین شده است.