جستجو

اعطای تسهيلات بانك رسالت به مهندسين دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی عضو سازمان

 • صفحه اصلی
 • اعطای تسهيلات بانك رسالت به مهندسين دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی عضو سازمان
1

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد در نظر دارد درجهت رفاه حال مهندسين گرامي عضو سازمان با شرايط ذيل اقدام به پردات تسهيلات نمايد.

شرايط مشمولين دريافت وام بانك رسالت

 1. مهندسين داراي پروانه اشتغال
 2. مهندسين فاقد بدهي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
 3. مهندسيني كه تاكنون از وام هاي كم بهره سازمان استفاده نكرده باشند.
 4. مبلغ وام 100.000.000 ريال  و با سود 2% مي باشد.
 5. نياز به يك نفر ضامن جهت ضمانت وام
 • شرايط ضامن : فاقد بدهي معوق ، فاقد چك برگشتي ، داراي حساب رسالت (در صورت عدم حساب در بانك رسالت ، پس از اخذ تاييديه از سازمان نظام مهندسي جهت دريافت وام ، افتتاح حساب براي وام گيرنده و ضامن صورت پذيرد.)
 1. شرايط افتتاح حساب و اعتبار سنجي براي وام گيرنده و ضامن ، پس از تاييد شرايط اخذ وام توسط سازمان نظام مهندسي ، در گروه واتساپ مرحله به مرحله اعلام خواهد شد.
 2. مهلت انجام كليه مراحل جهت دريافت وام حداكثر تا روز چهارشنبه مورخ 99/12/20 مي باشد و پس از آن امتياز مورد نظر ملغي خواهد شد.
 3. ظرفيت مرحله اول معرفي به بانك رسالت براي وام مورد نظر 100 نفر مي باشد . معرفي افراد به بانك براساس اولويت ثبت نام مي باشد.
 4. مهلت ثبت نام تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 99/12/03 مي باشد.

 

مهلت ثبت نام به پايان رسيده است