جستجو

خانه مهندس

به منظور گسترش فعالیتهای علمی، فرهنگی و رفاهی سازمان و ارائه خدمت هرچه بهتر به اعضاء و تشکلهای فنی و مهندسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد اقدام به راه اندازی «خانه مهندس » با محوریت ساختمان سیدگلسرخ نموده است.
در این راستا برنامه های گسترده ای برای اعضاء پیش بینی گردیده است ودیدگاه کلی در این زمینه علاوه بر ارتقاء دانش فنی مهندسین، ایجاد مکانهایی برای گردهمایی وانتقال دیدگاههای آنان به منظور استفاده از تجربیات دیگران می باشد.
ضمن اینکه تشکیل جمع های مهندسی به مناسبتهای گوناگون ، علاوه بر بحث های فنی وتخصصی، رویدادهای فرهنگی نیز جهت ایجاد حس همدلی بیشتر اعضاء پیش بینی شده است . اینگونه است که علاوه بر استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود سازمان، با برنامه ریزی و هماهنگی، از قابلیت و امکانات  سایر فضاهای مشابه نیز در قالب عنوان کلی «خانه مهندس» جهت نیل به اهداف کلی عنوان شده بهره گیری خواهد گردید.

 

طرح اهدای کتاب