جستجو

هیات رئیسه سال سوم نظام مهندسی ساختمان استان یزد معرفی شدند

  • صفحه اصلی
  • هیات رئیسه سال سوم نظام مهندسی ساختمان استان یزد معرفی شدند
هیات رئیسه

انتخابات سومین سال هیات رئیسه نظام مهندسی ساختمان استان یزد برگزار و ترکیب هیات رئیسه این سازمان مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ شامگاه روز چهارشنبه 28 آبان ماه و براساس ماده ۷۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انتخابات هیئت رئیسه سال سوم دور هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد برگزار و نفرات ذیل انتخاب شدند:

علی اصغر زحمتکش؛ رئیس

محمد فروغی؛ نایب رییس اول

سیدمنصورسیدعلاقه بند؛ نایب رییس دوم

احمدعلی فلاح؛ دبیر

همچنین مقررگردید خزانه دار سازمان به پیشنهاد هیئت رئیسه به هیات مدیره معرفی و درمورد انتخاب وی تصمیم گیری شود.