جستجو

زلزله طبس و درس های پیش رو

زلزله طبس و درس های پیش رو

به مناسبت فرارسیدن ۲۵ شهریور، سالروز زلزله طبس در همسایگی استان یزد، پیامی از سوی رئیس سازمان، انتشار یافت که متن آن چنین است:
 به نام خدا
برگ های تقویم روزهایی را یادآوری می کنند که زنگ هشداری برای همه مهندسان حوزه صنعت ساختمان است.
 ۲۵ شهریور سالروز زلزله مهیب طبس در همسایگی استان یزد، یکی از این روزهای سرنوشت ساز است.
این زلزله بزرگ و تقریبا بی سابقه، با بزرگای هفت و هشتدهم ریشتر، ساختمانهای شهرستان طبس را با قدمت بیش از ۲۵۰۰ سال،، با خاک یکسان کرد و جایی را با نام شهر تاریخی طبس، باقی نگذاشت.
 ثبت این روز در تقویم کشورمان یادآور وظایف خطبری است که مهندسان در ترویج مقررات ملی ساختمان بر دوش دارند. این مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل ها،  نقش موثری در نیل به اهداف عالی تأمین ایمنی، بهداشت، سلامت وصرفه اقتصادی جامعه دارد و از ساختمان، پناهگاه امن و آرامش بخش برای انسان می سازد.
 سازمان نظام مهندسی ساختمان و مجموعه مهندسان گرانقدر عضو این نهاد مردمی، بر آنند تا با تکیه بر پشتوانه عظیم قانون نظام مهندسی ساختمان،  بناهای مهندسی را برای مردم استان و کشور بسازند و به یادگار بگذارند.

مهدی سالاری
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد