جستجو

تفاهم برای طراحی و نظارت بر اجرای طرح اقدام ملی مسکن در مهریز

  • صفحه اصلی
  • تفاهم برای طراحی و نظارت بر اجرای طرح اقدام ملی مسکن در مهریز
تفاهم نامه همکاری بین شهرداری، بنیاد مسکن

تفاهم نامه همکاری بین شهرداری، بنیاد مسکن و دفتر نمايندگي نظام مهندسي شهرستان مهريز برای طراحی و نظارت بر ساختمانهای طرح اقدام ملی مسکن برای بیش از ۲۰۰قطعه در اين شهرستان منعقد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان- دفتر نمايندگي مهريز، به موجب این تفاهم نامه مقرر شد نقشه الگوهای معماری در اختیار دفتر نمايندگي نظام مهندسي قرارگیرد و این دفتر بر اساس تعداد و ظرفيت باقيمانده، نقشه ها را جهت تهیه نقشه های اجرایی به دفاتر طراحی ارجاع نماید.
به این ترتیب دفاتر نیز باید ظرف مدت یک هفته نقشه ها را جهت بررسي به دفتر نمايندگي تحویل دهند.
 همچنین مقرر گرديد بر اساس شیوه نامه ابلاغی طرح اقدام ملی، در هزینه خدمات مهندسی ۵۰ درصد تخفیف داده شده و به همين نسبت نيز از ظرفیت مهندسین کسر و پس از تعيين مهندس طراح و ناظر، نقشه ها به مالک برای ارائه به شهرداری تحویل داده شود.
بر اساس این تفاهم نامه، شهرداري هم در هزینه صدور مجوز ساخت ۵۰ درصد تخفیف لحاظ خواهد نمود.