جستجو

تأکید بر بهره گیری از مصالح و تجهیزات استاندارد تأسیسات مکانیکی

  • صفحه اصلی
  • تأکید بر بهره گیری از مصالح و تجهیزات استاندارد تأسیسات مکانیکی
تأکید بر بهره گیری

 رئیس کمیسیون تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، بر کنترل ویژه ناظرین اين رشته در انتخاب مصالح و تجهیزات تأسیسات مکانیکی دارای استاندارد ملی و گواهی نامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی توسط مجریان و مالکین تأکید کرد.
" رضا توكليان" افزود: این کمیسیون همچنین جهت ارتقاء ایمنی ساختمانها، از ناظرین می خواهد نسبت به استفاده از مصالح و تجهیزات خاصی در تأسیسات مکانیکی ساختمان اصرار نورزند.