جستجو

ساماندهی دفاتر مهندسی طراحی میبد

دفاترميبد

 مسائل و مشکلات دفاتر طراحی درشهرستان میبد در جلسه ای با حضور مدیران دفاتر طراحی شهرستان بررسی شد.
مدیر دفتر نمایندگی میبد گفت: با توجه به مصوبه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان درخصوص مدیریت و ساماندهی دفاتر طراحی ، مدیران دفاتر باید نسبت به تشکیل و به روز رسانی دفاتر طراحی خود در اسرع وقت اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان-دفتر نمایندگی میبد، محمدحسین صباغی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های شهرستان میبد، مهندسین طراح باید به دنبال ثبت حداقل یک دفتر حقوقی باشند .
وی افزود: برای افزایش کیفیت، کنترل نقشه های تمامی رشته ها با دقت بیشتر انجام خواهد شد که فراخوان داوطلبان کنترل نقشه برگزار شده است و لازم است دفاتر طراحی نیز نظرات و پیشنهادهای خود را در این خصوص ارائه نمایند.
لازم به ذکر است دراین جلسه مدیران دفاتر طراحی مشکلات و نظرات خود را مطرح کردند و راهکارهای لازم جهت برون رفت از این مشکلات نيز ارائه شد.