جستجو

انتشار گزارش عملکرد واحدهای مختلف سازمان(جهت ارائه رئیس سازمان در جلسه مجمع عمومی)

  • صفحه اصلی
  • انتشار گزارش عملکرد واحدهای مختلف سازمان(جهت ارائه رئیس سازمان در جلسه مجمع عمومی)
انتشار گزارش عملکرد واحدهای مختلف سازمان(جهت ارائه رئیس سازمان در جلسه مجمع عمومی)

همانگونه که مستحضرید از آنجا که سلامتی و تندرستی اعضاء از اولویت های اصلی سازمان است، با وجود اخذ مجوزهای رسمی و پیش بینی تمامی ملاحظات بهداشتی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم، با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا و به منظور حفظ سلامتی اعضاء و دوری از هر گونه خطر احتمالی، برگزاری این مجمع لغو گردید.

با توجه به اینکه بررسی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در دستور کار مجمع عمومی سالیانه سازمان قرار داشت، رئیس سازمان گزارشی از عملکرد و اهم برنامه های واحدهای مختلف سازمان را جهت ارائه به اعضاء تدوین نمود که به پیوست ارائه می گردد.

جهت دریافت فایل کلیک کنید.