جستجو

عزم راسخ سازمان، کمیته منتخب مجریان و شورای انتظامی در شناسایی و برخورد با تخلفات اجرا

  • صفحه اصلی
  • عزم راسخ سازمان، کمیته منتخب مجریان و شورای انتظامی در شناسایی و برخورد با تخلفات اجرا
کمیته مجریان

در نشست مشترک کمیته منتخب مجریان، شورای انتظامی و برخی مدیران سازمان بر همکاری بين بخش ها برای برخورد جدی با تخلفات مجريان تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان، در این نشست که در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد، ابتدا گزارشی از اقدامات کمیته منتخب مجریان در راستای واقعی شدن اجرای پروژه ها ارائه گردید.
پس از آن، اعضای کمیته منتخب مجریان ضمن بیان مواردی همچون نحوه انعقاد قراردادهای اجرا، وظایف سرپرست کارگاه و مجریان و همچنین نحوه بازدید و بازرسی از کارگاه ها، خواهان توجه ویژه شورای انتظامی به تخلفات در این حوزه و برخورد جدی با صوری کاری شدند.
اعضای شورای انتظامی سازمان نیز با اعلام دغدغه های مشترک در خصوص اجرای قانونی و واقعی پروژه ها، آن را عاملی برای رشد کمّی و کیفی ساخت و سازها و همچنین ارتقاء شأن و جایگاه مجریان و مهندسان دانستند و بر موضع قاطعانه این شورا در برخورد با هر گونه صوری کاری تأکید کردند.