جستجو

لزوم تهیه گزارش روزانه توسط سازندگان مسکن و ساختمان در پروژه ها

  • صفحه اصلی
  • لزوم تهیه گزارش روزانه توسط سازندگان مسکن و ساختمان در پروژه ها
نامه راه وشهرسازي

بدینوسیله به اطلاع سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن و ساختمان و همچنین سازندگان انبوه مسکن و ساختمان می رساند، اداره کل راه و شهرسازی استان به منظور نظارت بر عملکرد سازندگان ذیصلاح (موضوع اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) طی ابلاغیه‌ای، تهیه گزارش روزانه اقدامات به عمل آمده در کارگاه های ساختمانی دارای سازنده ذیصلاح توسط سرپرست کارگاه ذیصلاح و نگهداری آن در کارگاه جهت دسترسی و کنترل مهندسین ناظر و دستگاه‌های نظارتی را متذکر گردیده است. همچنین در اين ابلاغيه،تمدید، تغییر و ارتقاء پایه اشتغال به کار سازندگان فوق الاشاره منوط به بررسی و تأیید عملکرد آنها گرديده است.