جستجو

اعلام زمان مراجعه حضوري به بازرسين در محل سازمان

  • صفحه اصلی
  • اعلام زمان مراجعه حضوري به بازرسين در محل سازمان
بازرسان

بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه بازرسين سازمان روزهاي يكشنبه هر هفته از ساعت 9 الي 12 در محل سازمان (طبقه دوم ساختمان اداري – واحد 5 – اتاق 504 ) حضور دارند.
اعضاي محترم مي توانند نظرات، پيشنهادها و شكايات احتمالي خود در رابطه با مسائل سازمان را با مراجعه حضوري در زمان هاي اعلام شده، با بازرسين مطرح نمايند.