جستجو

تأكيد بر تسري استفاده از قانون نظام مهندسی در تمام ساخت و سازهاي شهرستان تفت

  • صفحه اصلی
  • تأكيد بر تسري استفاده از قانون نظام مهندسی در تمام ساخت و سازهاي شهرستان تفت
نمایندگی تفت

مدیر دفتر نمایندگی شهرستان تفت ، اجرایی شدن تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص بررسی نقشه های روستایی توسط سازمان را فرصت مناسبی برای استفاده از پتانسیل فنی و دانش تخصصی مهندسین دانست و افزود : اهمیت نظارت بر ساخت و سازهای روستایی در شهرستان تفت که بالاترین آمار ساخت و ساز روستایی در سطح استان را دارد بسیار چشمگیر است .
به گزارش روابط عمومي سازمان – دفتر نمايندگي تفت ، طباطبایی با بیان اینکه بافت روستاها در مقابل زلزله آسیب پذیرتر است ، کنترل نقشه ها و نظارت بر اجرای دقیق آن را از اولویت های سازمان نظام مهندسی ساختمان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار امیدواری کرد با تعامل هرچه بیشتر بین این دو نهاد که از متولیان اصلی ساخت و ساز هستند ، شاهد ساختمان هاي مقاوم تر در روستاهای شهرستان تفت باشیم.
وی در ادامه تصریح کرد : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می بایست در تمام بسترهای ساخت و ساز اعم از شهری ، روستایی ، صنعتی و ... و در جهت حفظ سرمایه های جانی و مالی سازندگان و مردم به کار گرفته شود.
طباطبایی همچنین فرهنگ سازی ، آموزش مهندسین ناظر روستایی ، تسریع در روند بررسی نقشه ها و تعامل با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت تعاونی دهیاری ها  را اولویت های دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهرستان تفت در اين زمينه دانست.