جستجو

فراخوان جذب مهندسان واجد صلاحیت برای نظارت عالیه در شهرستان های اردکان و میبد

  • صفحه اصلی
  • فراخوان جذب مهندسان واجد صلاحیت برای نظارت عالیه در شهرستان های اردکان و میبد
سز

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در نظر دارد، در راستای اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نسبت به جذب مهندسان واجد صلاحیت برای نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی در سطح شهرستان های اردکان و میبد اقدام نماید. متقاضیان دارای صلاحیت می‌توانند از طریق تارنمای اداره کل راه و شهرسازی استان یزد به آدرس yazd.mrud.ir (بخش معاونت مسکن و ساختمان/ اداره نظام مهندسی /نظارت عالیه) ، ضمن مطالعه شرایط و مدارک مورد نیاز نسبت به ثبت درخواست همکاری خود اقدام نمایند.
 مهلت ارائه درخواست:تا تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹
اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
 معاونت مسکن و ساختمان