جستجو

فراخوان شناسایی نیازهای ورزشی اعضاء

  • صفحه اصلی
  • فراخوان شناسایی نیازهای ورزشی اعضاء
ورزش

نظر به اینکه واحد رفاهی سازمان در نظر دارد در راستای ارتقاء روحیه نشاط جامعه مهندسین استان نسبت به برنامه ریزی مناسب فعالیت های ورزشی در سال 1399 اقدام نماید، بدینوسیله از اعضای محترم در خواست می گردد نیازهای ورزشی خود را حداکثر تا تاریخ 99/2/15 از طریق فرم زیر اعلام نمایند.

ضمناً در صورت داشتن سوابق حرفه ای ورزشی ، موارد را ذکر کنید.

جهت اعلام نظر کلیک فرمایید