جستجو

بررسی دو پلتفرم الکترونیکی در بخش طراحی مکانیک ساختمان ها

  • صفحه اصلی
  • بررسی دو پلتفرم الکترونیکی در بخش طراحی مکانیک ساختمان ها
ردیس

مجتبی فرهمند، رئیس کمیسیون انرژی استاندارد مصالح و محیط زیست گفت: دو پلتفرم الکترونیکی در بخش طراحی مکانیکی ساختمان ها با هدف افزایش بهره وری و کارایی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی، معرفی شد. مقرر شد تا یک ساختمان به عنوان پایلوت در اختیار این دو پلتفرم جهت اجرایی کردن اقدامات لازم قرار گیرد؛ در صورت موفق بودن در مرحله اجرا، می توان این پلتفرم ها را به طور گسترده تری به کارگیری کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مجتبی فرهمند، رئیس کمیسیون انرژی استاندارد مصالح و محیط زیست در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به برگزاری جلسه روز 22 اسفند 1402 این کمیسیون به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، گفت: قرار است در خرداد سال 1403 کنفرانس بین المللی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان برگزار شود؛ از آنجایی که دبیرخانه این کنفرانس در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران قرار دارد، روز گذشته، در راستای هماهنگی های لازم جهت برگزاری این کنفرانس، بحث و بررسی انجام شد.

وی ادامه داد: در ادامه این جلسه دو پلتفرم الکترونیکی در بخش طراحی مکانیکی ساختمان ها با هدف افزایش بهره وری و کارایی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی، معرفی شد. مقرر شد تا یک ساختمان به عنوان پایلوت در اختیار این دو پلتفرم جهت اجرایی کردن اقدامات لازم قرار گیرد؛ در صورت موفق بودن در مرحله اجرا، می توان این پلتفرم ها را به طور گسترده تری به کارگیری کرد.