جستجو

آغاز فرایند توزیع سررسید 1403 سازمان

1

با برنامه ریزی واحد روابط عمومی سازمان و همکاری واحد پیشخوان ، فرایند توزیع سررسید 1403 این نهاد آغاز شد.

براساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ مهندسین عضو سازمان می توانند جهت دريافت سررسید 1403 به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، طبقه منفی یک،واحد پیشخوان مراجعه نماييد.

به همراه داشتن کارت ملی برای دریافت سررسید الزامی می باشد.