جستجو

ابلاغ راهنما و چک لیست طراحی دیوار های بنایی محوطه

  • صفحه اصلی
  • ابلاغ راهنما و چک لیست طراحی دیوار های بنایی محوطه
اطلاعیه

قابل توجه مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار

با توجه به اهمیت اجرایی شدن چک لیست طراحی دیوار های بنایی محوطه ، نامه مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و دستورالعمل ها به پیوست به اطلاع رسانی مهندسین محترم می رساند.

ضمیه1
ضمیمه 2 
ضمیمه 3