جستجو

برگزاری جام بسكتبال سه نفره نظام مهندسي

  • صفحه اصلی
  • برگزاری جام بسكتبال سه نفره نظام مهندسي
بسکتبال

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در نظر دارد به مناسبت گرامیداشت روز مهندس یک دوره مسابقات قهرماني بسكتبال سه نفره را ویژه آقایان برگزار کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان، ثبت نام تیم ها در این مسابقات رایگان است و تمامی شرکت کنندگان در این رویداد می بایست عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا عضو جامعه کارگری باشند.

همچنین شرايط عمومي شرکت در مسابقات به شرح زیر می باشد:
•  درزمان برگزاري مسابقات ارايه  كارت نظام مهندسي و يا بيمه تامين اجتماعي الزامي است . در غير اين صورت افراد مجاز به شركت در رقابت هاي ورزشي نمي باشند
• همراه داشتن اصل كارت ملي يا شناسنامه الزامي است
•  از پذيرش ورزشكاران ثبت نام نشده در تاريخ مقرر در مسابقات ممانعت به عمل خواهد آمد
•  مسئوليت حسن برگزاري فني رويداد با رئيس انجمن ورزشي سازمان مي باشد
•  همراه داشتن كارت بيمه حوادث ورزشي داراي اعتبار در زمان حضور در مسابقات از فدراسيون پزشكي الزلمي است
•  به منظور جلوگيري از هرگونه اختلال و بي نظمي در فرايند برگزاري مسابقات در صورت وجود اعتراض ضروري است موارد به شرح ذيل اقدام شود:
الف- به صورت مكتوب و خطاب به فدراسيون و بلافاصله بعد از مسابقه به نماينده فدراسيون تحويل گرديده و رسيد دريافت نمايند
ب- اعتراض با امضا سرپرست يا مربي تيم مربوطه باشد
ج- به ازاي هر مورد اعتراض مبلغ ده ميليون ريال به حساب سازمان واريز گردد 
تبصره:
جلسات كميته اجرايي بلافاصله در محل مسابقات تشكيل و رسيدگي آني صورت خواهد گرفت و در صورت پذيرفته شدن اعتراض مبلغ واريزي عودت داده خواهد شد ( در صورت نياز به ساير تصميمات  بعدي به جلسه كميته انضباطي فدراسيون محول خواهد شد)
شرايط اختصاصي به شرح زیر می باشد:
1. مسابقات بر اساس قوانين و مقررات بسكتبال سه نفره فدراسيون بين المللي يرگزار مي گردد
2. هر تيم متشكل از 3 بازيكن 1نفر ذخيره جمعا4 نفر كه مربي  ميتونند بازيكن نيز باشد
3. تيم ها مي بايست لباس متحدالشكل با شماره در پشت و جلو ي كاور خود باشند
4. هر تيم بايد 2دست پيراهن (تيره و روشن ) همراه داشته باشذ
5. شماره بازيكنان از 1 تا 99 مي باشد (بازيكنان نمي توانند شماره پيراهن خودرا در طي مسابقات تغيير دهند)
6. با توجه به تعداد تيم ها ودر صورت نياز مسابقات را مي توان در دو روز برگزار نمود كه در جلسه قرعه كشي و هماهنگي با توافق سرپرستان تيم ها تصميم گيري خواهد شد
جهت چگونگي ثبت نام با آقاي محمدي تماس فرماييد (09131593949)

تاریخ شروع مسابقات: دوشنبه 1402/12/7
مهلت ثبت نام : سه شنبه 1402/11/24