جستجو

چهاردهمین جلسه کمیسیون انرژی شورای مرکزی برگزاری شد

  • صفحه اصلی
  • چهاردهمین جلسه کمیسیون انرژی شورای مرکزی برگزاری شد
جلسه کمیسیون انرژی شورای مرکزی

چهاردهمین جلسه کمیسیون انرژی ، استاندارد، مصالح و محیط زیست شورای مرکزی با حضور نمایندگان مرکزتحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی، مدیر واحد آموزش شورای مرکزی و اعضای این کمیسیون به ریاست مهندس فرهمند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان، در ابتدای جلسه گزارش مرکز تحقیقات از روند آموزش مدرسین انرژی ارائه و درخصوص کمیته ای مشترک بین شورای مرکزی و مرکز تحقیقات بحث و تبادل نظر شد.
همچنین مقرراین کمیته برای ادامه داشتن آموزش ها برای افراد دارای گواهینامه و آموزش مهندسین جدید دارای صلاحیت آموزش در استان ها تصمیم گیری کند.