جستجو

قابل توجه کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال بکار اطلاعیه مهم در خصوص مدت زمان قرارداد نظارت

  • صفحه اصلی
  • قابل توجه کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال بکار اطلاعیه مهم در خصوص مدت زمان قرارداد نظارت
اطلاعیه

با عنایت به روند افزایشی پرونده های ورودی به سازمان استان در گروه ساختمانی " الف " در مرکز استان به  اطلاع می رساند با تصویب هیئت مدیره سازمان و به منظور انتظام هر چه بهتر امور حرفه ای مهندسین و ساماندهی و ترخیص  سریع تر اینگونه پرونده ها مدت زمان قرارداد نظارت در پرونده های ساختمانی گروه الف به ۱۲ ماه یک  سال) کاهش یافت.

در این راستا با توجه به کاهش مدت زمان قرارداد نظارت نحوه آزاد سازی حق الزحمه مهندسین ناظر نیز  تغییر نموده که مطابق با مصوبه هیئت مدیره به شرح پیوست می باشد.

لذا شایسته است مهندسین گرامی در هنگام ارسال گزارشات مرحله در اینگونه پرونده ها موارد فوق را  مد نظر قرار داده و بر اساس آن نسبت به ارسال به موقع گزارشات اقدام نمایند.