جستجو

قابل توجه متقاضیان عضویت در سازمان

اطلاعیه

با عنایت به نامه  4/173480 مورخ 1402/01/29  از وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان با موضوع مکانیزه شدن فرایند صدور و استعلام دانشنامه های (مدرک تحصیلی)دانشجویان و عدم پاسخگویی مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی درخصوص ارسال تأییدیه مدرک تحصیلی، ارائه تأییدیه الکترونیکی اخذ شده از سامانه ذیل توسط متقاضی به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز عضویت در سازمان الزامی می باشد.
1-دانشجویان فارغ التحصیل همه  دانشگاهها به سایت portal.saorg.ir  مراجعه کنند . ولی  دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاههای آزاد به سایت estelam.iau.ir مراجعه کنند.
ضمنأ پس از اخذ تأییدیه یا کد صحت بیست رقمی ، از طریق سایت سازمان- دبیرخانه مجازی ارسال گردد.