جستجو

سمينار آموزشي آشنايي با آخرين ويرايش استاندارد ملي ويژگي هاي بتن آماده و تشريح الزامات آزمايش بتن تازه و سخت شده

  • صفحه اصلی
  • سمينار آموزشي آشنايي با آخرين ويرايش استاندارد ملي ويژگي هاي بتن آماده و تشريح الزامات آزمايش بتن تازه و سخت شده
بتن

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد  با همكاري بنياد بتن  در نظر دارد سمينار آموزشي آشنايي با آخرين ويرايش استاندارد ملي  ويژگي هاي بتن آماده و تشريح الزامات آزمايش بتن تازه و سخت شده و بررسي ضوابط رد و پذيرش  بتن  را بر اساس استاندارد ملي 6044، مبحث نهم مقررات ملي ساختمان  و آيين نامه بتن ايران  همراه با كارگاه آشنايي با تيرچه پيش تنيده در تاريخ 2 آذر ماه  ويژه مهندسين معماري ، عمران و سرپرستان كارگاه برگزار مي نمايد.
مدرس دوره جناب آقاي مهندس رحمتي ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ بهشتی، ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ملی ﻛﺸﻮر و ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ اﻳﺮان (آﺑا) مي باشد. رزومه مدرس


•    سر فصل مطالب:
-دامنه کاربرد و تعاریف
-روش تعیین مشخصات فنی بتن بین خریدار و فروشنده و نقش طراح و ناظر
-مبنای انعقاد قرارداد فروش و روش تحویل کمیت و کیفیت و بندهای تعهد آور
-انتخاب کاربردی سنگدانه و سیمان و آب و افزودنی مناسب با توجه به شرایط واقعی پروژه
- نكات  مهم الزامات حین تولید، حمل(بوسیله تراک میکسر) و پمپاژ و ماشین آلات مربوطه 
-رعایت ضوابط شرایط آب و هوایی گرم و سرد و... بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 6344بتن آماده
-نمونه برداری و انجام آزمایشات4گانه بتن تازه 
- تعيين دماي بتن تازه 
- ساخت و عمل آوري آزمونه هاي بتن
- تعيين وزن مخصوص – رواني بتن -هواي بتن به روش فشاري و مقاومت فشاري آزمونه ها و...
•    رئوس كارگاه آشنايي با تيرچه پيش تنيده:
- تعريف پيش تنيدگي و مزاياي آن
- معرفي تيرچه پيش تنيده و فرآيند ساخت
- نكات اصول طراحي تيرچه ها

 زمان :پنجشنبه 2 آذر ماه ساعت 8:30 الي 16 همراه با صرف نهار
 مكان : هتل راه و ماه
ظرفيت حضوري :100 نفر
ظرفيت آنلاين: 100 نفر


لیک دوره به صورت مجازي 
 

مهلت ثبت نام به پایان رسید
 
 
Image
پوستر