جستجو

مشاوره حقوقی صنعت ساختمان

حقوقی

ارائه خدمات مهندسي پيوند تنگاتنگي با حقوق مهندسي دارد و با عنايت به لزوم اطلاع مهندسين از حقوق و مسئوليت هاي خود و با توجه به مشكلات و مسائل حقوقي صنعت ساختمان ،  محكوميت هاي ناشي از آراي قضايي مالكين و مهندسين و در راستاي آگاهي بخشي به مفاد قانوني و نيز رسالت سازمان مبني بر جلوگيري از تضييع حقوق مهندسين ‌ ، اين سازمان در نظر دارد تا همزمان با برگزاري نمايشگاه صنعت ساختمان ، خدمات مشاوره حقوقي مربوط به صنعت ساختمان را با حضور دكترميلاد باري پور ارائه نمايد.هزينه جلسه مشاوره مبلغ 2.500.000 تومان ميباشد و با تخفيف نمايشگاه ويژه مهندسين عضو سازمان مبلغ 950.000 تومان ميباشد.

ضمنا زمان و مکان ارائه جلسه مشاوره متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت ثبت نام کلیک فرمایید