جستجو

نشست مشترک سرپرست نمایندگی شهرستان تفت با شهردار نیر

  • صفحه اصلی
  • نشست مشترک سرپرست نمایندگی شهرستان تفت با شهردار نیر
دهیار

نشست مشترک سرپرست دفتر نمایندگی شهرستان تفت و شهردار نیر برگزار شد و مسائل مربوط به پروژه های ساخت و ساز نیر مورد بررسی قرار گرفت.

ابوالفضل فرساد با تاکید بر لزوم هماهنگی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان در راستای ارائه خدمات مهندسی به متقاضیان مسکن نیر ، هموار ساختن مسیر اخذ پروانه را برای آن ها مهم دانست.

سرپرست دفتر نمایندگی شهرستان تفت با اشاره به مقاومت و ایمنی بیشتر ساختمان های اسکلتی نسبت به سایر ساختمان ها ،  خواستار اتخاذ سیاست های تشویقی و توجیهی مالکین در جهت روی آوردن به ساخت و ساز ایمن شد تا بدین طریق از سرمایه های مالی و جانی خویش محافظت نمایند.

مهندس جاسم ملک زاده ، شهردار نیر خواستار وحدت رویه ی دفاتر طراحی در خصوص ارائه خدمات به مالکین شد و افزود : با برنامه ریزی و مدیریت در خصوص نحوه ارجاع دستور تهیه نقشه به دفاتر طراحی می توان از سردرگمی و اتلاف وقت مالکین جلوگیری کرد .

وی با عنایت به بعد مسافت شهر نیر از مرکز شهر تفت ، خواستار اتخاذ تدابیری جهت ارائه نظارت واقعی بر روند ساخت و ساز منطقه نیر توسط مهندسین ناظر شد و افزود : هنگامی که مالکین جهت اخذ خدمات مهندسی به دفاتر طراحی و مهندسین ناظر مراجعه می نمایند می بایست در پاسخ به این اعتماد ، این خدمات به نحو احسن و با حداقل زمان به آن ها ارائه گردد.

شهردار نیر در ادامه بر لزوم هماهنگی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان در راستای ارائه خدمات بهتر به مالکین طرح نهضت ملی مسکن تاکید نمود.

شهرستان‌