جستجو

برگزاری پنجمین جلسه شورای مسکن شهرستان ابرکوه

  • صفحه اصلی
  • برگزاری پنجمین جلسه شورای مسکن شهرستان ابرکوه
HFV;,I3

پنجمین جلسه شورای مسکن شهرستان  ابرکوه با حضور مدیر دفتر نمایندگی ابرکوه و اعضای شورای مسکن برگزار شد.

مدیر دفتر نمایندگی ابرکوه گفت: در این جلسه مصوبات جلسه قبل، گزارش از میزان پیشرفت اراضی سایت طرح نهضت ملی مسکن ابرکوه و مهردشت پیگیری شد.

مهندس رضا شریف از ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط دستگاه های خدمات رسان، صدور پروانه مربوط به متقاضیان سایت ۴۰ هکتاری خبرداد و افزود: در خصوص گزارش سند اعیانی ۳۳ هکتاری و انتقال تسهیلات بحث و تبادل نظر گردید.

مدیر دفتر نمایندگی ابرکوه تصریح کرد: در این نشست گزارشی از مراجعه مردم به دفاتر طراحی و تکمیل فرم اطلاعات متقاضیان  همچنین اخذ نظرات آنها برای شروع طراحی ارائه شد.

شهرستان‌