جستجو

قابل توجه مهندسین ناظر و طراح گاز

گاززز

با عنایت به انقضای مهلت استفاده از ویرایش سوم مبحث 17 مقررات ملی ساختمان (سال 1389) موارد زیر را به استحضار می رساند :

  1. در حال حاضر تنها ویرایش چهارم مبحث 17 ملاک عمل بوده و چنانچه تغییراتی در این رابطه از مبادی قانونی ابلاغ گردد اطلاع رسانی خواهد شد.
  2. با عنایت به تعریف طراح در ویرایش جدید (شخص حقیقی که دارای صلاحیت طراحی لوله کشی گاز از وزارت راه و شهرسازی است) موارد زیر را یادآور می گردد :

الف براساس استعلام به عمل آمده از اداره کل راه و شهرسازی ، مهندسین دارای صلاحیت طراحی تأسیسات مکانیکی ، می توانند طراحی پرونده های گاز را نیز انجام دهند که همه افراد واجد شرایط در سامانه فعال گردیده اند ، لیکن چنانچه مهندسینی تمایل به انجام طراحی ندارند مراتب را به صورت كتبي به سازمان اعلام نمایند .

ب فرایند ارجاع پرونده برای طراحی به مهندسین در سامانه پیاده سازی گردیده و در حال راستی آزمایی می باشد . لذا به منظور صحت سنجی و اطمینان از عملکرد مناسب سامانه ، در فاز نخست و از 1402/3/1 طراحی کنتورهای G10 و بالاتر به مهندسین صاحب صلاحیت ارجاع می شود.

ج به منظور ساماندهی نقشه ها ، فایل نمونه نقشه پیشنهادی از سوی سازمان تهیه شده که در اختیار طراحان قرار می گیرد.

د جهت اطمینان از صحت عملکرد ، نقشه های طراحی شده به صورت تصادفی توسط سازمان کنترل و ایرادات احتمالی به طراح اعلام می گردد.

ه با عنایت به بند 17-4-13-3 ، در طرح اولیه علاوه بر پلان و نقشه ایزومتریک ، سایر اطلاعات و مشخصات مربوط به سامانه گاز باید به شرح زیر درج شود :

الف) موقعیت محل ملک و ساختمان متقاضی نسبت به معابر عمومی با ذکر نشانی و جهت جغرافیایی

ب) مشخصات مالک ، طراح ، ناظر و مجری

پ) فهرست و مشخصات مصالح مورد استفاده

ت) مشخصات فنی دستگاه های گازسوز

ث) جزئیات دودکش ها و دريچه های تأمین هوا

ج) نقشه جزئیات اجرایی اجزای لوله کشی گاز

چ) تاریخ تهیه نقشه

3- تعرفه حق الزحمه طراحی و نظارت لوله کشی گاز سال 1402 از تاریخ 1402/3/1 در سامانه اعمال می گردد.