جستجو

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان با انجمن صنفی عمران

  • صفحه اصلی
  • امضای تفاهم نامه همکاری سازمان با انجمن صنفی عمران
عمران

رئیس نظام مهندسی ساختمان یزد از تقویت شکل گیری انجمن های صنفی و امضای تفاهم نامه همکاری با انجمن صنفی عمران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان، «مجتبی فرهمند» ضمن ابراز خرسندی از شکل گیری انجمن های صنفی مرتبط با خدمات 7 گانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، آینده این سازمان را در گرو شکل گیری این انجمن ها برشمرد.
وی در جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری این سازمان با انجمن صنفی عمران شکل گیری و رشد انجمن های تخصصی را باعث باعث رشد و بالندگی سازمان نظام مهندسی استان برشمرد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به چالش های سازمان های نظام مهندسی و حرکت به سمتی حاکمیتی شدن و ضعف شانیت آن، اعلام کرد: این دیدگاه انگیزه ای شد که شکل گیری انجمن های صنفی مستقل و  غیروابسته را دنبال کنیم.
وی اظهار کرد: انجمن صنفی معماری 16 سال است که شکل گرفته و تقویت شده است و انجمن عمران هم با همت هیات مدیره فعلی  و مشارکت مهندسان در برگزار انتخابات، تشکیل شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به تعامل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد برای شکل گیری انجمن های صنفی، تاکید کرد: آینده نظام مهندسی را انجمن ها تعیین خواهند کرد چرا که این انجمن ها به مرور زمان واسط سازمان نظام مهندسی و خدمات مهندسی خواهند شد.
فرهمند یکی از مشکلات جدی سازمان نظام مهندسی استان را عدم ارتباط با بدنه تخصصی عنوان و بیان کرد: 7 هزار مهندس  که 3 هزار و 500 نفر آنها در 7 رشته خدمات سازمان به ویژه عمران دارای پروانه هستند، باید در ایجاد این انجمن ها نقش آفرینی کنند.
وی ادامه داد: نقش اعضا در حال حاضر به مشارکت در برگزاری انتخابات دوره ای محدود شده است و مطالبات آنها مکانیزمی برای مطرح شدن ندارد از این رو انجمن ها باید ارتباط با جامعه تخصصی و انتقال آن به سازمان و مطالبات آنها را دنبال کنند تا نقشی در برنامه سازمان داشته باشند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد اعلام کرد: با توجه به انعقاد تفاهم نامه همکاری دو جانبه نظام مهندسی و انجمن صنفی عمران، حداکثر اختیارات به انجمن واگذار می شود و انجمن به لحاظ چابکی و پویایی به مراتب کمک کار سازمان خواهد بود از این رو اعتقاد داریم که امضای این تفاهم نامه ها باعث پیشرفت سازمان در مسیر خود می شود.