جستجو

ابرکوه پیشگام در الکترونیکی کردن فرایند صدور پروانه های ساختمانی

  • صفحه اصلی
  • ابرکوه پیشگام در الکترونیکی کردن فرایند صدور پروانه های ساختمانی
شریف

مدیر دفتر نظام مهندسی ساختمان شهرستان ابرکوه از قانونمندسازی صدورپروانه ها در این شهرستان خبرداد . 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ مهندس رضا شریف با بیان این الکترونیکی کردن فرایند ها، زیرساخت های خوبی را فراهم و موانع و مشکلات صدور پروانه را به حداقل رسانده است، گفت: شهرستان ابرکوه جزء نخستین شهرستان ها درسطح کشور است که تمام فرایند صدور پروانه از صدور دستور تهیه نقشه تا ترخیص وبایگانی نقشه به صورت الکترونیکی انجام می دهد.
وی با بیان اینکه گفت با الکترونیکی کردن صدور پروانه وامضاء دیجیتال، صدور پروانه را در شهرستان ابرکوه تسریع کرده ایم، افزود: چهار دفتر طراحی در شهرستان ابرکوه راه اندازی شده است که به ارائه خدمات طراحی مشغول می باشند .
شریف در ادامه گفت: در موضوعات حقوق مهندسی و تهیه گزارش تخلفات ساختمانی دوره هایی برگزار که موجب کاهش تخلفات و رفع مسائل فنی ساختمان ها در ابرکوه شده است.  
مدیردفتر نظام مهندسی ساختمان ابرکوه خاطرنشان کرد : دفتر نظام مهندسی ساختمان ابرکوه درحال حاضر 85 نفر عضو دارد که از این تعداد 40 نفر دارای پروانه اشتغال درزمینه های سازه، عمران، معماری، برق و مکانیک هستند.

شهرستان‌