جستجو

دوره آموزشي بارگذاري و طراحي سازه هاي پروژه هاي صنعتي

  • صفحه اصلی
  • دوره آموزشي بارگذاري و طراحي سازه هاي پروژه هاي صنعتي
صنعتی

واحد آموزش سازمان در نظر دارد دوره آموزشي دوره بارگذاري و طراحي سازه هاي صنعتي را به صورت حضوري و  به مدت 32ساعت برگزار نمايد. مدرس اين دوره جناب آقاي دكتر اعلم ( استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه يزد)مي باشد.  

سر فصل دوره:

-معرفي آيين نامه ها در طراحي سالن هاي صنعتي

- اصول بارگزاري در سازه سالن هاي صنعتي

    * ميزان و نحوه اعمال بار هاي مرده و زنده

    *نحوه محاسبه بار برف و اعمال آن روي سازه

    *نحوه محاسبه بار باد و اعمال آن روي سازه

    *نحوه محاسبه بار زلزله و اعمال آن روي سازه

    *نحوه محاسبه بار جرثقيل و اعمال آن روي سازه

- نحوه مدلسازي،تحليل و طراحي سازه صنعتي در ترم افزار (SAP)

- نحوه مدلسازي،تحليل و طراحي فونداسيون  سالن هاي صنعتي در ترم افزار (SAFE)

توجه  توجه:

پيش نياز اين دوره آشنايي با نرم افزار SAP و SAFE مي باشد.

 زمان دوره طراحي جزئيات سازه هاي صنعتي متعاقبا اعلام و پيش نياز آن گذراندن دروه آموزشي بارگذاري مي باشد.

لذا از مهندسین گرامی عمران براي حضور در  اين دوره دعوت به عمل مي آيد.ظرفيت ثبت نام در اين دوره 20 نفر و اولويت با مهندسيني مي باشد كه سابقه نظارت صنعتي را داشته باشند.

هزينه ثبت نام 9500000 ريال مي باشد.

برای دریافت برنامه زمانبندی دوره کلیک فرمایید

فرصت ثبت نام به پایان رسیده است