جستجو

برگزاری کارگاه کارآموزی ویژه مهندسین جدیدالورود به حرفه مهندسی

  • صفحه اصلی
  • برگزاری کارگاه کارآموزی ویژه مهندسین جدیدالورود به حرفه مهندسی
1

اولین دوره بازدید از کارگاهای ساختمانی با حضور 25 نفر از مهندسین جدیدالورود به حرفه مهندسی در کارگاهای محدوده بلوار جمهوری  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ كارگروه كارآموزي سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در راستاي ارتقا دانش فني و مهارت آموزي مهندسين اقدام به برنامه ريزي بازديدهاي عملي از پروژه هاي ساختمانی در حال اجرا نموده است.

در اولین دوره از سلسله بازدیدهای برنامه ریزی شده، 25 شرکت کننده از پروژه هایی در مرحله اجراي سقف زيرزمين و اجراي تير و ستون بازدید کردند و نكات اجرايي مرتبط توسط مهندسین و ناظرين در رشته هاي چهارگانه تشريح شد.

در ادامه این بازدید مرحله فونداسيون و نكات اجرايي مرتبط با این بخش اعم از بتن ريزي، اتصالات و هم پوشاني ميلگردها، قطع ميلگردها و نكات همبندي براي شركت كنندگان در کارگاه آموزش داده شد.

لازم به ذکر است براي مهندسين شركت كننده در اين دوره مدرك ويژه كارآموزي صادر مي شود كه در آينده از امتيازات تشويقي برخوردار است.