جستجو

اطلاعیه روش پرداخت تعرفه های صدور، تمدید، ارتقا و تجدید پروانه اشتغال

  • صفحه اصلی
  • اطلاعیه روش پرداخت تعرفه های صدور، تمدید، ارتقا و تجدید پروانه اشتغال
روش پرداخت تعرفه های صدور، تمدید، ارتقا و تجدید پروانه اشتغال

حسب بخشنامه شماره 400/25424 وزارت راه و شهرسازی پرداخت تعرفه های مربوط به صدور، تمدید، ارتقاء و تجدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا از طریق سامانه پاتمک به نشانی https://patmak.mrud.ir امکان پذیر می باشد.
لازم به ذکر است هرگونه پرداخت تعرفه مذکور خارج از روش فوق فاقد اعتبار است.

جهت دریافت فیلم آموزشی کلیک کنید