جستجو

تعرفه

جدول حق الزحمه خدمات مهندسي شــهرستان ها از تاریخ 1400/11/23

جدول تعرفه حق الزحمه نظارت لوله کشی گاز سال 1400 (روکار و توکار)

جدول تعرفه خدمات مهندسی شهرستان های مهریز، ابرکوه و خاتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد - سال 1400 تاریخ اجرا 1400/4/15

جدول تعرفه خدمات مهندسی شهر شاهدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد - سال 1400 - تاریخ اجرا 1400/4/15

جدول تعرفه خدمات مهندسی شهرستان بافق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد - سال 1400 تاریخ اجرا 1400/4/15
جدول تعرفه خدمات مهندسی شهرستان های تفت، میبد، اردکان و اشکذر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد - سال 1400 تاریخ اجرا 1400/4/15

جدول تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد - سال 1400- تاریخ اجرا 1400/3/1

جدول پروژه های صنعتی سازمان در سال 1400- از تاریخ 1400/2/1

جدول حق الزحمه خدمات مهندسي شــهر شـاهـدیــه سال 1399   تاريخ اجرا 1399/12/28 

جدول حق الزحمه خدمات مهندسي شــهرستان تفت، بافق، میبد، اردکان و اشکذر سال 1399   تاريخ اجرا 1399/12/28 

جدول حق الزحمه خدمات مهندسي شــهرستان های ابرکوه، مهریز و خاتم سال 1399   تاريخ اجرا 1399/12/28 

تعرفه ارائه خدمات تفکیک آپارتمان(مسکونی و تجاری و اداری )  در سال 1399- از تاریخ 99/10/1

تعرفه حق الزحمه طراحی و نظارت گاز دوپوندی سال 1399( روكار و توکار)  - از تاریخ 99/10/1

جدول حق الزحمه مصوب پروژه هاي صنعتي (از مورخ 98/05/20)

جداول نحوه پرداخت حق الزحمه ناظرين (1399/07/02)

فایل ها: 

جدول حق الزحمه خدمات مهندسي در سال 1399 - از مورخ 99/03/01

 جدول حق الزحمه خدمات مهندسي دفاتر نمايندگي شهرستانها در سال 1399-از مورخ 1399/03/01

جدول حق الزحمه خدمات مهندسي درسال 1398 - از مورخ 98/2/10

 جدول حق الزحمه خدمات مهندسي در سال 1396 - از مورخ 96/4/19

 جدول حق الزحمه خدمات مهندسي در سال 1395 - از مورخ 95/4/1

 جدول حق الزحمه خدمات مهندسي در سال 1394 - از مورخ 94/5/1

 جدول حق الزحمه خدمات مهندسي در سال 1393 - از مورخ 93/5/1

 جدول حق الزحمه خدمات مهندسي در سال 1392 - از مورخ 92/3/16

 جدول حق الزحمه خدمات مهندسي در سال 1391 - از مورخ 91/4/1