جستجو

فراخوان اعلام مشارکت در هماهنگی خدمات ورزشی

  • صفحه اصلی
  • فراخوان اعلام مشارکت در هماهنگی خدمات ورزشی
1

واحد رفاه و پشتيباني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد در نظر دارد از بين مهندسين عضو، افراد واجد شرايط (داراي سابقه ورزشي حرفه اي جهت برنامه‌ريزي)را به عنوان هماهنگ كننده رشته های ورزشي شناسايي تا در خصوص برنامه ريزي خدمات ورزشي به اعضا اقدام نمايند.

لذا از مهندسين علاقه مند دعوت به عمل مي آيد تا فرم ذيل را تكميل نمايند.

 

فرم ثبت نام