جستجو

دعوت اداره کل میراث فرهنگی از مهندسین برای حضور درنمایشگاه صنایع دستی

  • صفحه اصلی
  • دعوت اداره کل میراث فرهنگی از مهندسین برای حضور درنمایشگاه صنایع دستی
1

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با ارسال دعوت نامه ای از مهندسین عضو سازمان دعوت کرد تا از سیزدهمین نمایشگاه صنایع دستی استان بازدید و خرید نمایند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ این نمایشگاه از 26 لغایت 30 اردیبهشت ماه درمحل دائمی نمایشگاه های استان یزد برگزار می شود که بنا بر دعوت نامه روز 27 اردیبهشت به نام روز بازدید و خرید مهندسین نام گذاری شده است.

ساعت بازید این نمایشگاه 17 الی 22 در نظر گرفته شده است.